[***]

 

 

 

 

 

 

13 OC   , (tre: sn                               ARa en

 

L          a limosna de su a           GUa,

 

LA       (oc) harina del vien

 

T                      o, un                      JAde últ

 

im) O c 13,                               Oc

 

 

 

 

HAP