i  m  t  o  m  t  i  ó

               m  t  i  ó

                    m´tió

 

 

( el m ) i   m   t   o

o                 t  m  í

 

 

( el mi )t  i      o  m

m                o  í   t

 

 

( el mit ) o  t  m  i

i                 ḿ  t  o

 

 

( ´l mito )

 

                   m´tió

 

                      o  i

 

 

                M´TIÓ.


 

 

 

HAP